About linkbucks API

linkbucks.comとは

アドレスが「linkbucks.com」で始まるショートリンク生成(Shortener)サービス(Advertising)のことを指します。

宛先アドレス(destination url)へは、一般的なカウントダウン後のスキップボタンを経由します。

APIについて

クライアントサイドのブラウザでは様々な原因(javascriptが正常に働かないなどの理由)で、カウントが始まらない!ボタンが押せない!画面が遷移しない!・・・という状況に遭遇します。

リンクの内容(広告の種類)によってはサイトを表示させるだけでも危険な場合があるので、ウイルス感染(ほかにアドウェアの強制ダウンロードなど)をきらってリンクを踏みたくないという状況もあるはずです。

これを回避するため、サーバーサイド(PHP)でアドレスを変換できるツール(API & User Interface)を作成しました。

複数のリンクに対応しているので、大量のリンクを変換しなければならないときに便利! 🙂

インターフェイス(UI)の使い方

インターフェイスのおもな使い方はこちらと共通です。

API/UIの仕様&制約

一度に変換できるリンクの数は 20 まで

変換できるドメイン

 • abnouneuuxbozmt.net
 • aevjpydz.net
 • ajgngdksvbhd.net
 • allanalpass.com
 • amy.gs
 • anjytpzomzsma.net
 • any.gs
 • baberepublic.com
 • bewolqvbkcadayh.com
 • bhclvaqgxbpcd.net
 • bhrnqzdfxx.net
 • bohjrmvzefy.net
 • brnopvwa.net
 • bydzisxsuwgump.net
 • cash4files.com
 • cash4links.co
 • cbttxgxxdlrbdb.net
 • cedrofltell.net
 • cquixlgothzm.net
 • cteulxeughs.net
 • cvrestjgci.net
 • cvwgklzfu.net
 • czebsoepcrroj.net
 • dbhylexb.net
 • deb.gs
 • dleuatmb.net
 • dnlxwswcazavh.net
 • drstickyfingers.com
 • dukrquarn.net
 • dxyajrafeyqrool.net
 • dyo.gs
 • eafyfsuh.net
 • edqqozkaxn.net
 • efvotnmokd.com
 • ekdd.co
 • ekgazbpufbuxvz.net
 • erq.io
 • esywoeuo.net
 • ewdycica.net
 • ezdbiykc.net
 • ezfbngpqcxnu.net
 • fapoff.com
 • favvkjuhzkcn.net
 • fdgcyukoqbdswnr.net
 • ffhogexfyplgm.net
 • filesonthe.net
 • fkswssmlpneq.net
 • fnzolgxloxsrpf.net
 • freean.us
 • freegaysitepass.com
 • frmrfhvwpi.net
 • fuestfka.com
 • fxykbzmddcrs.net
 • fypqvbddrf.net
 • fywxejdzc.net
 • galleries.bz
 • gheemuiwkrbof.net
 • goneviral.com
 • gppezttuctpq.net
 • gvxfjpbyhr.net
 • hdzruducz.net
 • hnbzosll.net
 • hnqlyonsxj.net
 • hornywood.tv
 • hzztecjuxko.net
 • ikqksgum.net
 • ileaigdlphntsej.net
 • inesajjovx.net
 • iokhcjcgahwl.net
 • iurmxkchajoxppg.net
 • iwvsnkpvzgqymt.net
 • jjrslwvhp.net
 • jktwvlzkdxtipu.net
 • jzrputtbut.net
 • kcmzydgk.net
 • kkssrjkyduydc.net
 • lcsruqaotcuge.net
 • lfnxvwxtgramllq.net
 • linkbabes.com
 • linkbucks.com
 • linkgalleries.net
 • linkseer.net
 • lnijdjglij.net
 • lpcdogomw.net
 • lrlvmaeris.net
 • lskjpnkavksj.net
 • lumezgeshfdx.net
 • lzbsrxvkz.net
 • mbgmittodhocg.net
 • mcuzfdumqro.net
 • megaline.co
 • miniurls.co
 • mkjuobtzd.net
 • mnjsowaj.net
 • mnkmuhsodl.net
 • mortastica.com
 • mrvijllugnbpsle.net
 • neayknle.net
 • nistujwppzczgso.net
 • nsdxoecjx.net
 • nuzvlmynt.net
 • ogpkouictfrza.net
 • ohlcwqkyfecf.net
 • ooep.co
 • ouengmfgpj.net
 • picbucks.com
 • picturesetc.net
 • pipkdrzb.net
 • placepictures.com
 • pnlfreiecfzar.net
 • poontown.net
 • pqmwvnfyitjawsu.net
 • pqzewkyzscu.com
 • prodsetter-in.com
 • puuaieipm.net
 • pwhodgwccjx.net
 • pzkopsvseileu.net
 • qcdlqwmmccl.net
 • qdifkhrghxhbyw.net
 • qftcktiqeedy.net
 • qmmgtkjtdfxauox.net
 • qqc.co
 • qtwehlvkstx.net
 • qvvo.com
 • qwijurehyh.net
 • qyxwrgyjaroeb.net
 • rdzxxzabj.net
 • realfiles.net
 • rqq.co
 • sasontnwc.net
 • scieerjjvmeo.net
 • seriousdeals.net
 • seriousfiles.com
 • seriousurls.com
 • sexpalace.gs
 • sipmnteinohts.net
 • sonomerit.com
 • soydluyinmyxl.net
 • ssovgoxbvppy.net
 • sugjtdizgo.net
 • susrscywltbgn.net
 • svtnxrjxsaa.net
 • tbyauqjvluik.net
 • tditbdczodoowf.net
 • theseblogs.com
 • thesefiles.com
 • theseforums.com
 • thosegalleries.com
 • tinybucks.com
 • tinybucks.net
 • tinylinks.co
 • tiunleoecoolii.net
 • tmccbzsxu.net
 • tnabucks.com
 • totvruezmbvuxv.net
 • tsfpnhhfud.net
 • tshutlxbfdsz.net
 • tubeviral.com
 • tvbximak.com
 • txlpzpihveg.net
 • uberpicz.com
 • ubervidz.com
 • ubucks.net
 • uchfqvuvdyvtpr.net
 • udflpmqjjfkham.net
 • ugalleries.net
 • ultrafiles.net
 • uokhmwadoowz.net
 • urlbeat.net
 • urlpulse.net
 • uwjgdpicqrp.net
 • uyayclezcf.net
 • uzfpluztp.net
 • vaovygrfqclf.net
 • vdmduttihyxsx.net
 • vfbsjcwl.net
 • vfjfabvde.net
 • vhezqocibcbsd.net
 • vugtviapo.net
 • vvujlrldhpbou.net
 • whackyvidz.com
 • wsjlaxdmpel.net
 • wuhknlrnhcli.net
 • wvveldekggvq.net
 • wwledsbb.net
 • wxdkhygyh.net
 • wxwqbpkr.net
 • xltpcnia.net
 • xoegyuttypm.net
 • xpyrbtqdatu.net
 • xtcatdozwiesxvx.net
 • xwwmhfbikx.net
 • ydgbnralfaqo.net
 • yfdleixfvvc.net
 • yko.io
 • yko.io
 • yneqqcfr.net
 • youfap.me
 • yqjbmfem.net
 • yqtvvcmd.net
 • yye.io
 • yyv.co
 • zatnawqy.net
 • zff.co
 • zjslornrlnvbmom.net
 • zmdyefadtglwnh.net
 • zobvtryxvjo.net
 • ztevysowdzkkjw.net
 • zvpelwevlav.net
 • zxxo.net
 • zypdvbupo.net
 • zytpirwai.net

download JSON file

使用上の注意

利用規約はこちら

API/UIの仕様は予告なく変更されることがあります。